Select Language: de fr en it ru es pl se nl tr cn
Select Currency:
Groupon

Att köpa doktorstitel | MLDC

På de här sidorna vill vi informera dig om våra institutioner och visa dig hur du kan köpa en doktorstitel. Du har här, både möjligheten att informera dig om hur du gör för att bära en doktorstitel och om hur du köper en doktorstitel. Vi ber dig först notera, att det handlar om en kyrlig hedersdoktortitel, inte om någon akademisk doktorstitel resp. akademisk kvalificering. 

Hjärtligt välkommen till 

Miami Life Development Church

 

Information:
Detta är den legitima internetsidan för kyrkan som MCLD officiellt representerar i Europa. Det primära i vårt innehåll är att du här kan köpa en doktorstitel och en hedersdoktorstitel, samt publicera de därmed förbundna rättsliga aspekterna.

 

Att köpa doktorstitel ?

Frågan du förmodligen ställer nu är om man kan köpa sig en akademisk grad, en doktorstitel. Detta kan vi bara förneka eftersom en akademisk doktorstitel inte kan köpas för några pengar i världen. Om du vill bära en sådan titel, kommer du inte förbi långa studier med en efterföljande doktorsavhandling, som sedan (förhoppningsvis) leder till promovering. I Europa har bara universiteten och deras jämnställda högskolor rätt till promovering.

Det ser lite annorlunda ut med den kyrkliga hedersdoktorstiteln (honoris causa). Denna kan inte heller köpas, men kan trots det tilldelas dig, vilket uttrycks genom tillägget "h.c" (honoris causa). Vi tillägnar dig denna titel mot ett bidrag till vår kyrka, du kan alltså köpa den här doktorstiteln här.

Den kyrkliga hedersdoktorstiteln får du även anföra i Europa. Utslagsgivande för detta är att den utländska utfärdandeplatsen har rätt att utfärda den här titeln. Detta passar in på oss, eftersom den juridiska formen för vår kyrka, MLDC med säte i Florida, är en registrerad, ej vinstdrivande organisation, vars ändamål är att leda en kyrklig religionsgemenskap, vilket även är orsaken till vår satsning.

När du köper en doktorstitel är du hedersdoktor hos MLDC och det förväntas av dig du handlar enligt en övertygelse av personlig och moraliskt ansvar i förhållande till dina medmänniskor, som du leder som en engagerad och oförvägen förebild.

Om de här anspråken är rätt för dig är vi gärna beredda, att utnämna dig till hedersdoktor hos MLDC. 

(c) 2005 - 2012 MLDC Institute
www.mldc-institute.net